Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vzduch teplý
zkrácené označení pro teplou vzduchovou hmotu, vymezenou v rámci termodynamické klasifikace vzduchových hmot.
angl: warm air slov: teplý vzduch něm: Warmluft f rus: теплый воздух  1993-a3
podpořila:
spolupracují: