Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

turbulence homogenní
speciální případ turbulence, kdy charakteristiky turbulentního proudění, (tj. stř. hodnoty vzájemných součinů a kvadrátů složek turbulentních fluktuací rychlosti proudění, prostorové derivace těchto stř. hodnot, koeficienty turbulentní výměny, difuze apod.), jsou prostorově konstantní. Koncepci homogenní turbulence zavedl G. I. Taylor v roce 1935.
angl: homogeneous turbulence slov: homogénna turbulencia něm: homogene Turbulenz f rus: однородная турбулентность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: