Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

větry západní rovníkové
záp. větry ve spodní troposféře, které se mohou vyskytnout v úzké centrální části intertropické zóny konvergence.
angl: equatorial westerlies slov: západné rovníkové vetry něm: äquatoriale Westwinde m/pl rus: экваториальные западные ветры  1993-a3
podpořila:
spolupracují: