Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

oblak konvektivní
syn. oblak konvekční – oblak, jehož vývoj je důsledkem výstupných pohybů vzduchu vyvolaných konvekcí. Typickými konv. oblaky jsou oblaky druhu cumulus a cumulonimbus.
angl: convective cloud slov: konvekčný oblak rus: конвективное облако něm: konvektive Wolke f  1993-b3
podpořila:
spolupracují: