Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak konvektivní
syn. oblak konvekční – oblak, jehož vývoj je důsledkem výstupných pohybů vzduchu vyvolaných konvekcí. Typickými konv. oblaky jsou oblaky druhu cumulus a cumulonimbus.
angl: convective cloud; slov: konvekčný oblak; něm: konvektive Wolke f; rus: конвективное облако  1993-b3
podpořila:
spolupracují: