Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

EUMETSAT
(European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites, Evropská organizace pro využití meteorologických družic) – evropská mezivládní organizace zřízená za účelem budování a provozování systému meteorologických družic pro potřeby jejích členských států. EUMETSAT vznikl postupným vyčleněním z Evropské vesmírné agentury (ESA), od roku 1986 je již samostatnou organizací se sídlem v německém Darmstadtu. EUMETSAT od počátku provozuje především geostacionární meteorologické družice pod názvem Meteosat, později rovněž různé polární meteorologické družice. Česká republika se stala spolupracujícím členem EUMETSATu roku 2005, od roku 2010 je již plným členem této organizace.
angl: EUMETSAT; slov: EUMETSAT; něm: EUMETSAT; fr: EUMETSAT, EUMETSAT m; rus: ЕВМЕТСАТ  2014
podpořila:
spolupracují: