Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

etalon barometrický
angl: etalon barometer slov: barometrický etalón něm: barometrisches Etalon n fr: étalon de transfert de pression barométrique m rus: барометрический эталон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: