Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování synoptické vedlejší
angl: synoptic observation at intermediate standard times slov: vedľajšie synoptické pozorovanie rus: синоптическое наблюдение в промежуточный срок něm: synoptische Beobachtung zu Zwischenterminen  1993-a3
podpořila:
spolupracují: