Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování synoptické vedlejší
angl: synoptic observation at intermediate standard times; slov: vedľajšie synoptické pozorovanie; něm: synoptische Beobachtung zu Zwischenterminen; rus: синоптическое наблюдение в промежуточный срок  1993-a3
podpořila:
spolupracují: