Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

protuberance
výron relativně chladnějšího plazmatu z fotosféry přes chromosféru do žhavé sluneční koróny. Tyto útvary jsou typické pro období zvýšené sluneční aktivity. Při pozorování se jeví jako výběžky boulovitého tvaru, vybíhající ze slunečního tělesa. Někdy se mohou od Slunce úplně odpoutat, pak je označujeme jako výrony korónové hmoty.
angl: solar prominence, protuberance slov: protuberancia něm: Protuberanz f fr: protubérance solaire f rus: протуберанец  2020
podpořila:
spolupracují: