Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

buňka konvekční
cirkulační element vytvářející základní jednotku buněčné konvekce a obsahující výstupný i sestupný proud vzduchu. V tomto směru může být typickým příkladem Bénardova buňka. Někteří autoři do tohoto pojmu zahrnují i jednoduché cely vyskytující se buď samostatně nebo jako součást multicely, popř. i strukturálně podstatně složitější cirkulaci supercely. Viz též bouře konvektivní.
angl: convective cell slov: konvekčná bunka něm: Konvektionszelle f rus: конвективная ячейка, ячейка конвекции fr: cellule convective f, cellule de convection f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: