Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

buňka konvektivní
cirkulační element vytvářející základní jednotku buněčné konvekce a obsahující výstupný i sestupný proud vzduchu. V tomto směru může být typickým příkladem Bénardova buňka. Někteří autoři do tohoto pojmu zahrnují i jednoduché cely vyskytující se buď samostatně nebo jako součást multicely, popř. i strukturálně podstatně složitější cirkulaci supercely. Viz též bouře konvektivní.
angl: convective cell slov: konvekčná bunka něm: Konvektionszelle f fr: cellule convective f, cellule de convection f rus: конвективная ячейка, ячейка конвекции  1993-b3
podpořila:
spolupracují: