Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vichřice
1. vítr o prům. rychlosti 20,8 až 24,4 m.s–1 nebo 75 až 88 km.h–1. Odpovídá devátému stupni Beaufortovy stupnice větru.
2. hovorové označení pro větrnou bouři.
angl: strong gale; slov: víchrica; něm: Sturm m; rus: шторм  1993-a3
podpořila:
spolupracují: