Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

termohygroskop
přístroj pro přibližné určení teploty rosného bodu. Jeho indikační mechanizmus je ovládán současně bimetalickým teploměrem a vlasovým vlhkoměrem.
Termín vznikl spojením slov termoskop a hygroskop.
angl: hygrothermoscope; slov: termohygroskop; něm: Thermohygroskop n; rus: термогигроскоп  1993-a1
podpořila:
spolupracují: