Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Vídeňská konvence na ochranu ozonové vrstvy
mezinárodní úmluva deklarovaná ve Vídni v roce 1985 s cílem zahájit aktivní ochranu ozonové vrstvy před účinky látek poškozujících ozonovou vrstvu. V následujících letech se k Vídeňské konvenci připojila většina členských zemí OSN a řada mezinárodních organizací. Prvním právně závazným dokumentem Vídeňské konvence se stal Montrealský protokol o látkách poškozujících ozonovou vrstvu.
slov: viedenská konvencia na ochranu ozónovej vrstvy angl: Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer rus: Венская конвенция об охране озонового слоя něm: Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht f  2014
podpořila:
spolupracují: