Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient teplotní autokonvekční
slov: autokonvekčný teplotný gradient něm: autokonvektiver Temperaturgradient m fr: taux de refroidissement autoconvectif m rus: автоконвективный градиент температуры  1993-a1
podpořila:
spolupracují: