Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient teplotní autokonvekční
slov: autokonvekčný teplotný gradient rus: автоконвективный градиент температуры něm: vertikaler Temperaturgradient der homogenen Atmosphäre m fr: taux de refroidissement autoconvectif m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: