Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

dynamika fronty
souborné označení pro časové změny vlastností atmosférické fronty v důsledku změn vlastností vzduchových hmot, které fronta odděluje, vlastností aktivního povrchu, a tlakového pole v oblasti fronty. Projevuje se změnou výraznosti fronty, změnou sklonu fronty (frontální plochy), deformací frontální čáry a tomu odpovídajícím průběhem počasí. Viz též frontogeneze, frontolýza, zostření fronty.
angl: dynamic of front; slov: dynamika frontu; něm: Dynamik der Front f; rus: динамика фронта  1993-a2
podpořila:
spolupracují: