Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stabilita atmosféry absolutní
angl: absolute stability of atmosphere; slov: absolútna stabilita atmosféry; něm: absolute Stabilität der Atmosphäre f; rus: абсолютная устойчивость атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: