Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stabilita atmosféry absolutní
angl: absolute stability of atmosphere slov: absolútna stabilita atmosféry něm: absolute Stabilität der Atmosphäre f rus: абсолютная устойчивость атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: