Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stabilita atmosféry absolutní
angl: absolute stability of atmosphere slov: absolútna stabilita atmosféry rus: абсолютная устойчивость атмосферы něm: absolute Stabilität der Atmosphäre f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: