Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram Werenskioldův
druh termodynamického diagramu, v němž na ose x jsou vyneseny hodnoty entropie potenciální teploty a na ose y tlak vzduchu ve tvaru p0,286. Osy tvoří pravoúhlý souřadnicový systém. Izotermy jsou křivky skloněné pod úhlem přibližně 45°. Je to energetický diagram, v němž ploše 1 cm2 odpovídá energie 160 kJ. Werenskioldův diagram je vhodný hlavně k analýze termodyn. a energ. stavů atmosféry. Patří k málo známým aerologickým diagramům. Jeho autorem je švédský meteorolog W. Werenskiold, který ho navrhl v letech 1937–1938.
angl: Werenskiold diagram slov: Werenskioldov diagram něm: Werenskiold-Diagramm n rus: диаграмма Вереншельда fr: diagramme pression-entropie m, diagramme de Werenskiold m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: