Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

diagram Werenskioldův
málo používaný druh aerologického diagramu, v němž jsou na horizontální ose vyneseny hodnoty entropie a na vertikální ose tlak vzduchu ve tvaru p0,286. Osy tvoří pravoúhlý souřadnicový systém. Izotermy jsou křivky skloněné pod úhlem přibližně 45°. Autorem tohoto diagramu, který patří mezi energetické diagramy, je švédský meteorolog W. Werenskiold, který ho navrhl v letech 1937–1938. Viz též diagram Stüveho.
angl: Werenskiold diagram slov: Werenskioldov diagram něm: Werenskiold-Diagramm n fr: diagramme pression-entropie m, diagramme de Werenskiold m rus: диаграмма Вереншельда  1993-a3
podpořila:
spolupracují: