Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima periglaciální
klima oblastí v předpolí kontinentálního nebo horského ledovce, které má podobné vlastnosti jako klima tundry. Dochází zde ke střídavému mrznutí a tání povrchové vrstvy permafrostu. Převládá mrazové zvětrávání hornin, důležitá je i činnost větru. Termín se používá především v paleoklimatologii. Na území ČR se periglaciální klima vyskytovalo v glaciálech při rozšíření kontinentálního ledovce.
angl: periglacial climate; slov: periglaciálná klíma; něm: Periglazialklima n; rus: перигляциальный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: