Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

záření Země celkové
málo používaný název pro úhrn vlastního záření Země a slunečního záření odraženého Zemí.
angl: total radiation slov: celkové žiarenie Zeme něm: Gesamtstrahlung der Erde f rus: суммарная радиация Земли  1993-a1
podpořila:
spolupracují: