Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

hygrograf
registr. vlhkoměr, jehož čidlem je nejčastěji svazek lidských vlasů nebo organická (zlatotepecká) blána.
Termín se skládá z řec. ὑγρός [hygros] „vlhký, mokrý“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: hygrograph; slov: hygrograf; něm: Hygrograph m; rus: гигрограф  1993-a1
podpořila:
spolupracují: