Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hygrograf
registr. vlhkoměr, jehož čidlem je nejčastěji svazek lidských vlasů nebo organická (zlatotepecká) blána.
angl: hygrograph slov: hygrograf něm: Hygrograph m rus: гигрограф  1993-a1
podpořila:
spolupracují: