Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bilance slunečního záření
syn. bilance radiační krátkovlnná – bilance krátkovlnného záření v dané hladině atmosféry nebo na zemském povrchu. Je rozdílem globálního slunečního záření a odraženého slunečního globálního záření.
angl: net solar radiation slov: bilancia slnečného žiarenia něm: Bilanz der solaren Strahlung f fr: rayonnement solaire net m, bilan du rayonnement solaire m rus: баланс солнечной радиации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: