Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

půda porostlá trávníkem
půda, na níž je udržován trávník na stejné výšce pro účely srovnatelnosti meteorologických měření. V ČR je předepsaným druhem aktivního povrchu na meteorologických stanicích.
angl: grassy soil; slov: pôda s porastom trávnika; něm: Grasboden m; rus: почва под травой, травянистая почва  1993-a3
podpořila:
spolupracují: