Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient viskozity
slov: koeficient viskozity rus: коэффициент вязкости něm: Viskositätskoeffizient m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: