Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima semiaridní
angl: semiarid climate; slov: semiaridná klíma; něm: semiarides Klima n; rus: семиаридный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: