Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient hydrotermický Seljaninovův
jeden z indexů humidity, používaný v agroklimatologii k vyjádření vlhkostních poměrů během vegetačního období. Je dán vztahem
k=R0,1  T
kde R značí měs. úhrn srážek a T sumu prům. denní teploty vzduchu v daném měsíci. Hodnota k > 1 vyjadřuje nadbytek, hodnota k < 1 nedostatek srážek.
angl: hydrothermic coefficient slov: Seljaninovov hydrotermický koeficient něm: hydrothermischer Koeffizient m nach Selianinov rus: гидротермический коэффициент  1993-a3
podpořila:
spolupracují: