Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota virtuální akustická
teplota Tvak, při níž by se v suchém vzduchu šířil zvuk stejnou rychlostí jako ve vlhkém vzduchuteplotou Ta tlakem vodní páry e. Počítáme ji pomocí přibližného vzorce
Tvak=T( 1+0,3ep),
v němž p je tlak vzduchu a Tvak i T udáváme v K.
angl: acoustic virtual temperature; slov: akustická virtuálna teplota; něm: akustische virtuelle Temperatur f; rus: акустическая виртуальная температура  1993-a1
podpořila:
spolupracují: