Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

výboj blesku jednoduchý
bližší označení pro blesk, který je tvořen jen jedním dílčím výbojem blesku. Tento charakter má asi polovina všech blesků mezi oblakem a zemí. Viz též výboj blesku vícenásobný.
angl: single-stroke lightning slov: jednoduchý výboj blesku rus: единичный удар молнии  1993-a1
podpořila:
spolupracují: