Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak překážkový
méně vhodné označení pro oblak orografický.
angl: crest cloud; slov: prekážkový oblak; něm: Wolkenkappe f; rus: облако препятствия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: