Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

adaptace
proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému klimatu a jeho projevům. Adaptací se člověk snaží zmírnit škody způsobené měnícím se klimatem nebo využít možnosti, které změny poskytují. V přírodních systémech mohou lidské zásahy přirozenou adaptaci usnadnit nebo zkomplikovat. Viz též změna klimatu, IPCC.
Termín pochází z lat. adaptatio „přizpůsobení“, které je odvozeno od slovesa adaptare „přizpůsobovat“ (z ad „k“ a aptare „připravovat“).
angl: adaptation; slov: adaptácia; něm: Adaptation f; fr: adaptation; rus: адаптация  2014
podpořila:
spolupracují: