Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

adaptace
proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému klimatu a jeho projevům. Adaptací se člověk snaží zmírnit škody způsobené měnícím se klimatem nebo využít možnosti, které změny poskytují. V přírodních systémech mohou lidské zásahy přirozenou adaptaci usnadnit nebo zkomplikovat. Viz též změna klimatu, IPCC.
angl: adaptation něm: Adaption f rus: адаптация fr: adaptation slov: adaptácia  2014
podpořila:
spolupracují: