Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

srážky tuhé
ve smyslu české odborné meteorologické terminologie hydrometeor pevného skupenství, který je tvořený ledovými částicemi dopadajícími z oblaků na zemský povrch nebo usazenými na předmětech na zemském povrchu, popř. v atmosféře, např. na plochách letadla, na povrchu balonu apod. Mezi tuhé padající srážky patří sníh, sněhové krupky, sněhová zrna, zmrzlý déšť nebo krupky, kroupy a ledové jehličky. K usazeným tuhým srážkám řadíme zmrzlou rosu, jíní, námrazu a ledovku. Viz též srážky smíšené, srážky kapalné.
angl: solid precipitation slov: tuhé zrážky rus: твердые осадки něm: fester Niederschlag m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: