Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklolýza
zeslabení již existující cyklonální cirkulace v atmosféře, které může vést k vyplňování, popř. zániku cyklony, ke zmenšování horiz. tlakového gradientu a slábnutí větru. Opakem cyklolýzy je cyklogeneze.
Termín se skládá ze slova cyklona a řec. λύσις [lysis] „uvolňování, rozpouštění“.
angl: cyclolysis slov: cyklolýza něm: Zyklolyse f fr: cyclolyse f rus: циклолиз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: