Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cyklolýza
zeslabení již existující cyklonální cirkulace v atmosféře, které může vést k vyplňování, popř. zániku cyklony, ke zmenšování horizontálního tlakového gradientu a slábnutí větru. Opakem cyklolýzy je cyklogeneze.
Termín se skládá ze slova cyklona a řec. λύσις [lysis] „uvolňování, rozpouštění“.
angl: cyclolysis; slov: cyklolýza; něm: Zyklolyse f; fr: cyclolyse f; rus: циклолиз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: