Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kalm
angl: calm; slov: kalm; něm: Calme f, Kalme f; rus: затишье  1993-a3
podpořila:
spolupracují: