Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie regionální
syn. klimatologie oblastní – část klimatologie zabývající se klimatickými poměry vymezených území různé velikosti, např. kontinentů, států, povodí, průmyslových aglomerací aj. K úkolům regionální klimatologie patří zjišťování prostorové diferenciace klimatických podmínek a vymezování klimatických oblastí, tj. klimatologická rajonizace (regionalizace). Analytický charakter regionální klimatologie ji odlišuje od klimatografie. Viz též klimatologie obecná.
angl: regional climatology slov: regionálna klimatológia něm: regionale Klimatologie f rus: региональная климатология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: