Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ascendent
viz gradient.
Termín pochází z lat. ascendens (gen. ascendentis) „stoupající“ (od slovesa ascendere „stoupat, vstupovat“). Pojem vyjadřuje nárůst hodnoty příslušné veličiny ve směru vektoru.
angl: ascendent; slov: ascendent; něm: Aszendent m; fr: ascendance f; rus: асцендент  1993-a1
podpořila:
spolupracují: