Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ascendent
viz gradient.
Termín pochází z lat. ascendens (gen. ascendentis) „stoupající“ (od slovesa ascendere „stoupat, vstupovat“). Pojem vyjadřuje nárůst hodnoty příslušné veličiny ve směru vektoru.
angl: ascendent slov: ascendent něm: Aszendent m fr: ascendance f rus: асцендент  1993-a1
podpořila:
spolupracují: