Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

odbor meteorologický ICAO
šestý z jedenácti odborů komise úřadu pro leteckou navigaci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Meteorologický odbor ICAO sleduje především celosvětovou unifikaci a zdokonalování pravidel a postupů při met. zabezpečování provozu civilního letectva.
angl: ICAO meteorological department slov: meteorologický odbor ICAO něm: meteorologische ICAO-Abteilung f rus: секция метеорологии ИКАО  1993-a3
podpořila:
spolupracují: