Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mlha podinverzní
syn. mlha vysoká.
angl: subinversion fog; slov: podinverzná hmla; rus: подинверсионный туман  2018
podpořila:
spolupracují: