Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

sondáž atmosféry družicová
metoda snímání atmosféry multispektrálními (hyperspektrálními) družicovými radiometry, jejímž cílem je stanovení vertikálních profilů atmosféry – teploty, tlaku, koncentrací některých plynných složek atmosféry (např. vodní páry, ozonu, oxidu uhličitého), směru a rychlosti proudění, aj. Výstupy jsou využívány jako jeden ze vstupních zdrojů dat pro numerické modelování atmosféry, pro operativní monitorování instability atmosféry (v rámci nowcastingu), aj.
angl: satellite sounding slov: družicová sondáž atmosféry něm: Satellitensondierung f rus: зондирование с помощью спутника  2014
podpořila:
spolupracují: