Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

profil větru vertikální logaritmický
teor. model změny rychlosti větru v s výškou zpřízemní vrstvě atmosféry, založený na zjednodušujících předpokladech a popsaný logaritmickou funkcí výšky. Je vyjádřen např. vztahem:
v(z)=v κlnz+z0z0,
kde v* je frikční rychlost, z0 parametr drsnosti povrchu, z výška a κ von Kármánova konstanta (κ ≈ 0,4). Skutečné rozdělení rychlosti větru v přízemní vrstvě atmosféry je při indiferentním teplotním zvrstvení velmi blízké logaritmickému vertikálnímu profilu větru.
angl: logarithmic profile of wind, logarithmic velocity profile slov: logaritmický vertikálny profil vetra něm: logaritmisches Windprofil n rus: логарифмический профиль ветра, логарифмический профиль скорости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: