Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient teplotní vertikální
angl: temperature lapse rate slov: vertikálny teplotný gradient něm: vertikaler Temperaturgradient m fr: gradient de température vertical m, gradient thermique vertical m rus: вертикальный градиент температуры  1993-a1
podpořila:
spolupracují: