Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pole meteorologického prvku
prostorové rozložení určitého meteorologického prvku v daném okamžiku. Rozlišujeme tlakové, teplotní a vlhkostní pole, pole větru, záření, oblačnosti, srážek aj. Podle charakteru met. prvků dělíme jejich pole na skalární a vektorová a na spojitá a nespojitá. Analýza polí met. prvků se provádí na meteorologických mapách a vertikálních řezech atmosférou nejčastěji pomocí izolinií. Důležitými charakteristikami polí met. prvků jsou vert. a horiz. gradienty těchto prvků (především teploty vzduchu), které mj. umožňují detekovat atmosférická rozhraní. Viz též profil meteorologického prvku vertikální.
angl: field of a meteorological element; slov: pole meteorologického prvku; něm: Feld des meteorologischen Elementes n; rus: поле метеорологического элемента  1993-b3
podpořila:
spolupracují: