Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient tlakový vertikální
angl: vertical pressure gradient slov: vertikálny tlakový gradient rus: вертикальный барический градиент něm: vertikaler Druckgradient m fr: gradient vertical de pression m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: