Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

gradient tlakový vertikální
angl: vertical pressure gradient slov: vertikálny tlakový gradient něm: vertikaler Druckgradient m fr: gradient vertical de pression m rus: вертикальный барический градиент  1993-a1
podpořila:
spolupracují: