Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zóna frontální
syn. pásmo frontální – synoptické a často zvlněné atmosférické rozhraní mezi dvěma vzduchovými hmotami, jehož jednotlivé úseky tvoří atmosférické fronty. Prochází zpravidla napříč celou troposférou, přičemž se především v její horní polovině projevuje velkými horizontálními tlakovými gradienty, zvýšenou rychlostí větru, v některých případech i tryskovým prouděním. Viz též vchod frontální zóny, delta frontální zóny.
Termín zavedl švédský meteorolog T. Bergeron v roce 1928.
angl: frontal zone; slov: frontálna zóna; něm: Frontalzone f; rus: фронтальная зона  1993-a3
podpořila:
spolupracují: