Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izochiona
izolinie používaná ke znázorňování plošného rozložení jevů souvisejících se sněhem. Význam pojmu izochiona není ustálen. Znamená čáru spojující místa:
a) se stejnou výškou sněhové pokrývky,
b) se stejným trváním sněhové pokrývky vyjádřeným ve dnech,
c) se stejným počtem dní se sněžením,
d) se stejnou výškou sněžné čáry,
e) se stejným vodním obsahem sněhu.
Viz též izonifa.
angl: isochion slov: izochiona něm: Isochione f rus: изохиона  1993-a2
podpořila:
spolupracují: