Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Umkehrefekt
anomálie spočívající ve zvyšování rel. zastoupení ultrafialové složky v rozptýleném slunečním záření přicházejícím ze zenitu / nadiru, jestliže se Slunce blíží k obzoru. Je způsobena zvýšeným rozptylem slunečního záření na molekulách ozonu. Umkehrefekt umožňuje určit vertikální rozložení ozonu ve stratosféře pomocí měření pozemních i družicových spektrofotometrů.
angl: Umkehr effect slov: Umkehrefekt něm: Umkehreffekt m rus: эффект Умкерра  1993-a3
podpořila:
spolupracují: