Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proudění konvergující
angl: convergent flow slov: konvergujúce prúdenie něm: konvergierende Strömung f rus: сходимый поток  1993-a1
podpořila:
spolupracují: