Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

složka cirkulace meridionální
průmět vektoru větru popisujícího v daném místě a hladině všeobecnou cirkulaci atmosféry na místní poledník. Pokud je meridionální složka cirkulace orientována od jihu k severu, považuje se za kladnou, v opačném případě za zápornou. Viz též cirkulace meridionální, složka cirkulace zonální.
angl: meridional component of circulation; slov: meridionálna zložka cirkulácie; něm: meridionale Zirkulationskomponente f; rus: меридиональная составляющая циркуляции  1993-a3
podpořila:
spolupracují: