Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

EUCOS
evropský kombinovaný systém pozorování. Zahrnuje pozorování z vybraných synoptických a aerologických stanic, měření z letadel (E-AMDAR), pozorování z lodí a bójí (E-SURMAR), aerologická měření z lodí (E-ASAP) a radarová měření profilu větru (E-WINPROF). Důležitou součástí systému je monitoring kvality dat. EUCOS je součástí EUMETNET.
angl: European Composite Observing Network; slov: EUCOS; něm: EUCOS; fr: Programme d'observation composite d'EUMETNET m, EUCOS m; rus: ЕВКОС  2014
podpořila:
spolupracují: