Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

větev atmosférické fronty
větší nebo menší úsek hlavní troposférické fronty, např. arktické nebo polární fronty, které prakticky nikdy nejsou souvislé okolo celé zemské polokoule, ale jsou zřetelně vyvinuty jen v některých oblastech. Např. polární fronta se nejčastěji rozpadá na tyto větve: polární frontu v západní části Tichého oceánu, polární frontu ve východní části Tichého oceánu, atlantskou polární frontu, která často zasahuje nad Evropu, a v chladné roční době i na středomořskou frontu. Větve atmosférické fronty vykazují značnou prostorovou proměnlivost během roku, a to i v jednotlivých měsících, přičemž se mění i jejich počet.
angl: sections of atmospheric front slov: vetva atmosférického frontu něm: Frontabschnitt m rus: ветвь атмосферного фронта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: