Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vpád polární
nevh. označení pro vpád studeného vzduchu.
angl: polar invasion, polar outbreak slov: polárny vpád rus: полярное вторжение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: