Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vpád polární
nevh. označení pro vpád studeného vzduchu.
angl: polar invasion, polar outbreak; slov: polárny vpád; něm: Polarluftausbruch m; rus: полярное вторжение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: