Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

transparence
propustnost daného prostředí pro viditelné elmag. záření (světlo). Viz též propustnost atmosféry.
angl: transparency; slov: transparentnosť; něm: Transparenz f; rus: прозрачность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: