Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

index oceánity
syn. index maritimity – klimatologický index k vyjádření oceánity klimatu, v podstatě málo používané syn. k termínu index kontinentality.
angl: oceanity index slov: index oceánity (maritimity) něm: Index zur Maritimität m, Ozeanitätsindex m rus: показатель океаничности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: